Razpis športnik 2022

Na podlagi 21. člena Statuta Občinske športne zveze Moravske toplice in Pravilnika o proglasitvi najboljšega športnika, športnice, športnega društva in športnega delavca v Občini Moravske Toplice komisija za izbor športnika objavlja R A Z P I S ZA IZBOR ŠPORTNIKA, ŠPORTNICE, ŠPORTNEGA DRUŠTVA IN ZASLUŽNEGA ŠPORTNEGA DELAVCA OBČINE MORAVSKE TOPLICE V LETU 2022 I. Razglasili bomo najboljšega (-o, -e): - športnika - športnico - športnika invalida - športno društvo - perspektivnega športnika in športnico (letnik 2006 in mlajši-a) - zaslužnega športnega delavca - zaslužnega športnega delavca upokojenca II. Vsi predlogi morajo biti pisno utemeljeni in morajo vsebovati podatke o predlagatelju, podatke o predlaganem (ime in priimek, letnico rojstva, bivališče, športna panoga udejstvovanja in ime društva (kluba) katerega član je predlagani, kratek opis uspehov in rezultatov športnika). Kandidati morajo imeti stalno bivališče v Občini Moravske Toplice. Predloge lahko podajo vsa društva, klubi, sekcije in šole ne glede na sedež in občani občine Moravske Toplice. III. Pisne predloge posredujte najpozneje do 16. januar 2023 na naslov: OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA MORAVSKE TOPLICE KOMISIJA ZA IZBOR »ŠPORTNIKA LETA 2022« Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice OŠZ Moravske Toplice Komisija za izbor športnika

Continue Reading
Close Menu