Regijska pisarna OKS

Občine, ki jih pokriva regijska pisarna M.Toplice so:

Olimpijski komite Slovenije je že leta 2003 pričel s projektom regijskih pisarn. Takrat so izbrali 4 pisarne, ki so pokrivale slovenske regije. Danes je pod okriljem OKS športna Slovenija razdeljena na 15 regij.

rojekt regijskih pisarn pomeni  podporo športnim  zvezam in društvom na lokalni ravni. Še posebej je to pomembno za tiste občine, v katerih ni ustanovljenih športnih zvez. Omeniti je potrebno, da je sicer veliko društev v OKS povezanih že preko Nacionalnih panožnih športnih zvez (NPŠZ), vseeno pa je še veliko takih, ki niso, v njihovih občinah pa ni niti športnih zvez. 

V OKS želimo, da se v Sloveniji v prihodnje naredi mreža medsebojno povezanih športnih organizacij. Le tako bo šport močan in bo lahko napredoval. Preko regijskih pisarn vodimo programe športa za vse,  nacionalne programe, ki se lahko izvajajo v lokalnem okolju (Slovenija teče, Slovenija kolesari, šport v podjetjih, Mini olimpijade, šport starostnikov idr.).

V sodelovanju s pisarnami se zbirajo podatki o športno rekreativnih prireditvah in vadbi. Promoviramo šport kot pomemben del življenja, hkrati pa prebivalstvu ponujamo informacije o športnih organizacijah v lokalnem okolju.

Naloge regijske pisarne:

 • Pomoč občinskim športnim zvezam v regiji pri uresničevanju dogovorjenih programov razvoja športa ter prizadevanja za ustanavljanje športnih zvez občin, kjer jih ni in je izražen interes društev za njihovo ustanovitev.
 • Pomoč športnim društvom v občinah, v katerih ni ustanovljenih športnih zvez pri zastopanju njihovih interesov v matičnih občinah.
 • Uveljavljanje modela sofinanciranja športa na lokalni ravni v skladu z nacionalnim programom športa 2014 – 2023.
 • Spodbuja medobčinsko povezovanje in čezmejno sodelovanje.
 • Pomoč pri zbiranju podatkov o športnih programih (prireditve in vadba) v enoten športni koledar Infosport.si
 • Pomoč pri zbiranju statističnih podatkov o številu delujočih društvenih športnih organizacij v regiji in vključenosti prebivalstva v njihove programe ter pri vzpostavitvi medsebojno povezanih športnih organizacij v posamezni regiji in na nacionalni ravni.
 • Pripravlja predloge za podeljevanje priznanj in aktivno sodeluje pri pripravi regijskih podelitev priznanj OKS-ZŠZ.
 • Regijska pisarna vsako leto pripravi predlog prejemnikov Bloudkovih priznanj, predloge za nominacijo drugih priznanj, ki jih razpiše OKS in sodeluje pri regijski podelitvi priznanj OKS za športne dosežke.
 • Po pooblastilu OKS-ZŠZ lahko podeljuje potrdila in priporočila športnikom in športnim organizacijam v svoji regiji.
 • Povezuje se z lokalnimi mediji in skrbi za obveščanje o aktualnih športnih dogodkih in aktivnostih v regiji.
 • V sodelovanju s Strokovnim svetom športa za vse (SSŠV) se vključuje v projekte OKS-ZŠZ in jih koordinira ali vodi v okolju, ki ga pokriva.
 • V sodelovanju s SSŠV sodeluje pri organizaciji posvetov na temo aktualne zakonodaje in ostalih strokovnih vprašanj.
Close Menu