O zvezi

Branko Recek – predsednik
Štefan Ferencek – podpredsednik
Aleksander Vink – član
Boško Cigut – član
Marjan Lenarčič – član
Drago Balajc – predsednik
Goran Pintarič – član
Bojan Kocet – član

Pobrskajte informacije o občinski športni zvezi Moravske Toplice. Našli boste informacije tako o odborih kot o komisijah, ki sodelujejo v sklopu OŠZ Moravske Toplice.

Komisije OŠZ

Komisija za izbor športnika: predsednik g.Ferencek Štefan, člani: IO OŠZ M.Toplice in člani NO OŠZ

Komisija za športno rekreativne prireditve – predsednik g.Recek Branko, člani: IO OŠZ M.Toplice

Komisija za veliki nogomet – predsednik g.Cigut Boško, člani:  predsedniki nog.klubov

Komisija za mali nogomet – predsednik g.Ferencek Štefan, člani:  predsedniki KMN

Komisija za mali nogomet – veterani– predsednik g.Lenarčič Marjan, podpredsednik g.Bojnec Štefan, člani: predstavniki KMN – veterani

Komisija za hokej na travi in strelstvo – predsednik g.Vink , člani: g.Škerlak Vlado, g.Gorza in predsedniki društev.

Komisija za šolski šport – predsednik g.Branko Recek, člani: predstavniki šol (učitelji telovadbe)

Close Menu