Društva in klubi

Nogomet

KMN IVANCI

KMN MLAJTINCI

KMN NORŠINCI

KMN SEBEBORCI

KMN VUČJA GOMILA

NK ČARDA MARTJANCI

NK ROTUNDA SELO - FOKOVCI

NK TEŠANOVCI

Strelstvo

STRELSKO DRUŠTVO SEBEBORCI

STRELSKO DRUŠTVO KALIBER

STRELSKO DRUŠTVO "STRELEC" ANDREJCI

Ostala društva

ŠPORTNO DRUŠTVO MOTVARJEVCI

ŠPORTNO DRUŠTVO PROSENJAKOVCI

DRUŠTVO UPOKOJENCEV

Posamezniki

Pobrskajte informacije o občinski športni zvezi Moravske Toplice. Našli boste informacije tako o odborih kot o komisijah, ki sodelujejo v sklopu OŠZ Moravske Toplice.

Close Menu