Sprejet Odlok o sofinanciranje letnega programa športa v Občini M.Toplice

Share on facebook
Share on twitter

Obveščam vas, da je bil, 12. 3. 2020 v Uradnem listu RS št. 20/2020 objavljen Odlok o sofinanciranje letnega programa športa in se lahko pristopi k pripravi razpisa oziroma najprej objavi sklepa o uvedbi postopka.

https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0533

Vsebina novice

Close Menu